Taller d’expressió i comunicació per a Batxillerat

“Als ulls de qui escolta som el que comuniquem”

La competència comunicativa és probablement una de les habilitats socials menys entrenades, no obstant això, és necessària per a tot el que espera als estudiants en la Universitat, Formació Professional i, principalment, per al seu futur personal i professional. Així, la formació en habilitats comunicatives dirigida a joves serveix d’entrenament per a la seua preparació en exàmens orals, presentació de treballs, presentació de projectes, entrevistes de treball… i, sobretot, per a saber exposar i defensar una idea o opinió davant els altres; cosa que els ajuda, a més, a treballar la seua seguretat personal, autoestima i autoconcepte.

Presentar un treball davant la classe, donar un tema oral davant el professor, presentar el projecte de fi de grau, exposar idees, debatre en grup… són situacions que requereixen de l’art de parlar en públic i requereixen del desenvolupament d’estratègies, habilitats, tècniques i recursos específics per a superar amb èxit aquesta situació.

Normalment associem comunicació a paraules (llenguatge verbal) i gestos (llenguatge no verbal) i ens esforcem a millorar el nostre vocabulari i expressió corporal per a comunicar bé perquè creiem que seran aquestes les úniques eines que causen major impacte per a poder entendre el nostre missatge. Però hi ha un altre element important a l’hora de comunicar: les nostres emocions. Per això és important fomentar el desenvolupament de l’autocontrol emocional i la capacitat per a manifestar i reconéixer de forma apropiada les emocions en si mateixos i en els altres.

Hem de tindre en compte que als ulls de qui escolta som el que comuniquem (no som el que pensem que som) i que abans del llenguatge ja teníem les emocions.

Les nostres emocions afecten en la comunicació quotidiana de tal forma que són moltes les ocasions en les quals no ens permeten aconseguir els objectius que ens havíem proposat. És en aquest punt quan la comunicació deixa de ser eficaç. Si a més li unim que parlar en públic és una de les situacions més temudes per la majoria d’estudiants perquè es converteixen en el centre d’atenció, han de demostrar una sèrie de destreses, s’exposen a la crítica dels altres… obtenim una situació frustrant perquè els produeix una espècie de segrest de les capacitats que provoca que actuen d’acord amb aquestes emocions sense temps per a avaluar o decidir de manera racional.

L’entrenament per a parlar en públic es converteix en el millor amic per a aprendre a detectar aquestes emocions, analitzar com els afecten i com poden bregar amb elles abans d’explotar.

Per aquesta raó treballem en primer lloc l’expressivitat per a centrar-nos després en la comunicació.

El nostre objectiu principal és que els estudiants, des de l’autoconeixement, superen la por d’expressar-se per a millorar les seues habilitats comunicatives. Aprendre a comunicar de manera efectiva passa per aprendre a estar segurs de si mateixos i saber transmetre i contagiar aquesta seguretat.

A través d’una metodologia 100% pràctica, aprenem a centrar l’energia a transmetre amb la màxima eficàcia allò que volem transmetre.

Per a entrenar i desenvolupar les habilitats comunicatives utilitzem tècniques teatrals: el joc, la improvisació, la presència escènica, la dramatització, storytelling, estratègies de memorització i concentració, l’expressió corporal, la dansa… per al control de l’expressió oral i gestual, gestió de les emocions, la superació de bloquejos, expressar i contagiar una actitud positiva al públic…

Utilitzem també dinàmiques de grup que, a més, serveixen d’entrenament per a adquirir riquesa de vocabulari, generar estratègies de persuasió, pensar en fred de manera ràpida, organitzar les idees i respondre de manera intel·ligent.

Ens centrem en la capacitat de cada alumne i analitzem les seues fortaleses i febleses perquè aprenga a desenvolupar el seu propi estil de comunicació. És important que no aprenguen o s’amaguen darrere de fórmules estandaritzades d’expressió i comunicació; sinó que busquen la seua pròpia veu; el seu propi estil comunicatiu.

Objectius

Aquesta activitat té per objecte establir les bases de l’expressió i comunicació de l’alumne davant el públic. I a més:

 • Guanyar en fluïdesa expressiva
 • Eliminar hàbits corporals negatius que poden generar confusió en el públic
 • Guanyar en confiança perquè se senten preparats i capaços d’expressar les seues idees i sentiments
 • Prendre consciència del seu cos, de les seues possibilitats expressives, creatives i de comunicació.
 • Mostrar-se davant el públic amb completa seguretat
 • Saber mantindre el contacte visual amb l’auditori, tribunal…
 • Aprendre a gestionar emocions com la por i l’estrés. Eliminar el pànic escènic
 • Aprendre a utilitzar la comunicació no verbal pròpia i de la resta
 • Educar la veu, la projecció, els elements paralingüístics
 • Aprendre a comunicar amb eficàcia i entusiasme
 • Aprendre a liderar qualsevol situació comunicativa

Treballem els següents blocs

Cada sessió  constarà de dues parts. En la primera es farà un calfament corporal i jocs/dinàmiques de desinhibició. En la segona part s’abordaran els següents blocs:

1.            Introducció a la Comunicació Personal. El llenguatge verbal: les paraules i el seu significat, l’eloqüència; l’adaptació del llenguatge a l’audiència.

2.            Presència escènica: parlem amb seguretat. Les emocions; la timidesa; la vergonya; la por al ridícul; l’autoestima; l’autocontrol; l’acceptació individual; l’ús de l’adrenalina.

3.            Comunicació no verbal. Hàbits corporals negatius i positius. El llenguatge no verbal: la mirada, les mans, els gestos, el nostre cos com a part del missatge, la mentida, el domini de l’escenari i la presència escènica.

4.            Respiració, Veu i Projecció. Elements paralingüístics. Relació de la parla amb la música.

5.            Estructura bàsica d’una exposició pública. Principis d’Oratòria. Persuadir i liderar a través de les paraules i la nostra actitud. Apoderament.

6.            Pràctica individual. Exposició pública d’un tema.

Vols rebre més informació i/o el dossier informatiu? Escriu a nataliabravo@teatrea.es